Mở đường mới ở Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Mở đường mới ở Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội sẽ có 3 tuyến đường mới mở là: Tuyến nối đường nhánh 422 với đường 79, Tuyến nối đường 422 với đường 32, Tuyến đường qua KĐT Lideco và Tân Tây Đô.

1. Mở đường mới ở Tân Lập nối đường nhánh 422 với đường 79

Mở đường mới ở Tân Lập sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng đáng chú ý có tuyến đường nối đường nhánh 422 với đường 79 dài khoảng 2,7 km. Tuyến có điểm đầu ở đoạn gần nghĩa trang Thượng Cát, giao với đường nhánh 422 đoạn gần trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. Tuyến đường này cũng giao với đường Bình Minh, Cầu Khoát và kết thúc ở đường 79 đoạn khu đô thị Lideco.

 

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở đoạn gần nghĩa trang Thượng Cát, giao với đường nhánh 422 đoạn gần trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 4.

Tuyến đi qua bên hông Trung tâm dạy lái xe Đông Đô.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 5.

Giao với đường Bình Minh.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 6.

Tuyến đi qua bên hông trường Tiểu học Tân Lập trên đường Cầu Khoát.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 7.

Đoạn tuyến nhìn từ đường 79.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 8.

Tuyến kết thúc khi giao với đường 79 đoạn gần KĐT Lideco.

2. Mở đường mới ở Tân Lập nối đường 422 với đường 32

Mở đường mới ở Tân Lập sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập đáng chú ý có tuyến nối đường 422 với đường 32 dài khoảng 1,2 km. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường 32, đối diện đường Đức Thượng. Tuyến kết thúc ở đường 422 đoạn gần cây xăng Bình Thủy.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 9.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 10.

Đường có điểm đầu ở đường 32, đối diện đường Đức Thượng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 11.

Đường mới mở ở Tân Lập trên địa bàn xã Tân Lập chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 12.

Tuyến kết thúc ở đường 422 đoạn gần cây xăng Bình Thủy.

3. Tuyến đường qua KĐT Lideco và Tân Tây Đô

Mở đường mới ở Tân Lập sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập đáng chú ý có tuyến đường qua KĐT Lideco và Tân Tây Đô dài khoảng 2,1 km. Tuyến có điểm đầu ở phía sau KĐT Lideco, tuyến giao với đường 79 đoạn đường tại mục 1 kết thúc. Tuyến đi phía sau KĐT Tân Tây Đô và kết thúc khi giao với đường mục 2.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 13.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến đường có điểm đầu phía sau KDDT Lideco, trên thực tế, một phần của tuyến đã xây dựng dở dang.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 15.

Tuyến đường nhìn từ đường 79.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội - Ảnh 16.

Toàn tuyến đi qua hai KĐT nhìn từ xã Đức Thượng.

Khu vực lập dự án xây dựng Khu nhà ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng ven đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, có vị trí rất thuận lợi, giáp đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đoạn qua địa phận xã Tân Lập, phần tiếp giáp chạy dài gần 1km, được giới hạn:
Phía Tây giáp đường tỉnh lộ 422 (TL79 cũ), ranh giới trùng chỉ giới đường đỏ của đường tỉnh lộ.
Phía Nam giáp huyện Hoài Đức, ranh giới quy hoạch trùng ranh giới hành chính giữa 2 huyện Hoài Đức và Đan Phượng. 
Phía Đông giáp huyện Từ Liêm, ranh giới quy hoạch trùng ranh giới hành chính giữa 2 huyện Từ Liêm và Đan Phượng.
Phía Bắc giáp đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đoạn qua địa phận xã Tân Lập, ranh giới quy hoạch là chỉ giới đường đỏ của đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đoạn qua địa phận xã Tân Lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *